O firmie

PROWADZIMY USŁUGI W ZAKRESIE:

  • księgowość spółek z o.o. ( księgi rachunkowe ),
  • podatkowe księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
  • ewidencje ryczałtu (ryczałt ewidencjonowany),
  • rejestry zakupu i sprzedaży VAT,
  • wypełniamy deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT,
  • oferujemy obsługę kadrowo-płacową, ZUS, Płatnik, RMUA, listy płac, kadry
  • sporządzamy sprawozdania wymagane przez GUS i inne urzędy,
  • sporządzamy sprawozdania finansowe (roczne, kwartalne, miesięczne) - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie obrotów i sald.